Praktische informatie

 • Voor: startende en ervaren leraren VO, leerkrachten PO
 • Duur: 1 dagdeel
 • Datum en tijd: in overleg
 • Locatie: naar keuze
 • Assessor: Martie Slooter
 • Prijs: € 600,00

Een assessment is een hulpmiddel om onder andere de kwaliteiten van een persoon zichtbaar te maken. Tijdens een sollicitatiegesprek kan het voorkomen dat u twijfelt over de geschiktheid van de sollicitant voor het leraarschap met betrekking tot de doelgroep. U heeft alle gespreksvaardigheden ingezet en uw technieken benut om de juiste informatie te krijgen en toch kunt u er de vinger niet achter krijgen. U wilt de kandidaat graag een kans geven maar u vraagt zich ook af of dat  terecht is. Een assessment kan dan uitsluitsel geven.

Beschrijving

Dit assesment maakt inzichtelijk welke (functiespecifieke) competenties de leraar heeft en of hij coachbaar is.

Gedurende een dagdeel wordt de deelnemer onderworpen aan een aantal onderdelen van het assessment, zoals een gesprek over motivatie en overtuigingen en concrete oefeningen. Na afloop wordt een profiel gemaakt dat ter bespreking aan de opdrachtgever wordt overhandigd. Het profiel is van belang voor de coaching: de coach kan gericht werken aan de ontwikkelpunten en kwaliteiten versterken.

Resultaten
Resultaat voor de school:  een rapport met een profiel
 • U heeft een profiel waarin aangegeven staat wat het ontwikkelingsniveau van de kandidaat is. Dit is gebaseerd op De zes rollen van de leraar (Martie Slooter 2018)
 • U weet of de kandidaat coachbaar is.
 • U heeft inzicht in het reflecterend vermogen.
 • U kent de overtuigingen van de kandidaat.
Voor de kandidaat:
 • U krijgt een profiel waarin per rol staat aangegeven wat het ontwikkelingsniveau is.
 • U heeft inzicht in uw kwaliteiten en ontwikkelpunten.
 • U heeft een document voor de coach die u gericht kan begeleiden in het coachingstraject.
Werkwijze

Het assessment bestaat uit drie delen:

 1. Aan de hand van het model uit ‘De zes rollen van de leraar’ wordt de deelnemer uitgenodigd in elke rol zijn gedrag te tonen. Hij krijgt daarvoor diverse situatie aangeboden. De assessor observeert het gedrag en het effect van de feedback. De coachbaarheid en het integreren van ander nieuw gedrag heeft voorspellende waarde voor het verdere verloop van de loopbaan van de deelnemer.
 2. Naar aanleiding van het gesprek en diverse lesfragmenten wordt bepaald in hoeverre de deelnemer zicht heeft op het effect van zijn eigen gedrag en zijn reflecterend vermogen.
 3. Een diepte-interview maakt duidelijk welke overtuigingen de deelnemer heeft.

Nagesprek: als de deelnemer coachbaar is kan hij zijn profiel overhandigen aan de coach die hem helpt bij zijn ontwikkeling.