Praktische informatie

  • Voor: startende en ervaren leraren VO, leerkrachten PO
  • Duur: 1 dagdeel
  • Datum en tijd: in overleg
  • Locatie: naar keuze
  • Assessor: Martie Slooter
  • Prijs: € 600,00

Een assessment is een hulpmiddel om onder andere de kwaliteiten van een persoon zichtbaar te maken. Tijdens een sollicitatiegesprek kan het voorkomen dat u twijfelt over de geschiktheid van de sollicitant voor het leraarschap met betrekking tot de doelgroep. U heeft alle gespreksvaardigheden ingezet en uw technieken benut om de juiste informatie te krijgen en toch kunt u er de vinger niet achter krijgen. U wilt de kandidaat graag een kans geven maar u vraagt zich ook af of dat  terecht is. Een assessment kan dan uitsluitsel geven.

Dit assesment maakt inzichtelijk welke (functiespecifieke) competenties de leraar heeft en of hij coachbaar is.

Gedurende een dagdeel wordt de deelnemer onderworpen aan een aantal onderdelen van het assessment, zoals een gesprek over motivatie en overtuigingen en concrete oefeningen. Na afloop wordt een profiel gemaakt dat ter bespreking aan de opdrachtgever wordt overhandigd. Het profiel is van belang voor de coaching: de coach kan gericht werken aan de ontwikkelpunten en kwaliteiten versterken.