Individuele coaching en teamcoaching

Martie Slooter heeft een grote ervaring op het gebied van zowel individuele coaching als teamcoahing. Zij coacht zowel schoolleiders, teamleiders, leraren en OOP. Daarnaast heeft zij veel teams van leraren, secties, leidinggevenden en bestuurders gecoacht op weg naar betere resultaten.

Individuele coaching van leraren
De volgende thema’s kunnen bij individuele coaching aan bod komen:

 • Coaching van de startende leraar: kort en krachtig aan de slag
 • Coaching van de ervaren leraar met een eigen hulpvraag
 • Coaching van de leraar met een opgelegde hulpvraag/opgelegd traject
 • Coaching m.b.t. passende werkvormen en activerende didactiek
 • Coaching in het differentiëren en omgaan met verschillen
 • Coaching m.b.t. eindexamenresultaten Havo 5 / VWO 6
 • Coaching voor een excellente les
 • Coaching voor de coachrol voor leerlingen / feedback geven

Ervaring van Johan - docent voortgezet onderwijs

Na reeds 20 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben en de leeftijd van 60 gepasseerd te hebben was het tijd om mijn docentvaardigheden af te stoffen en nieuw leven in te blazen. Met behulp van de 6 rollen en de coaching van Martie Slooter is dat goed gelukt. Door nieuwe inzichten, dankzij Martie Slooter, hoop ik mijn pensioen zonder schade te bereiken.

Individuele coaching van coaches

De volgende thema’s kunnen bij individuele coaching aan bod komen:

 • Coaching van de coachende vaardigheden
 • Coaching op rol 3 van de didacticus
 • Reflecteren op de effectiviteit van het eigen coachen
 • Coaching implementeren in de schoolorganisatie
 • Coaching op het aansturen van interne coaches
 • Coaching van een coach met een eigen hulpvraag

Individuele coaching van middenmanager en schoolleider
De volgende thema’s kunnen bij individuele coaching aan bod komen:

 • Het aansturen van een lastig team
 • Het motiveren van een team (collega’s meenemen in het proces)
 • Het beoordelen van collega’s
 • Coaching bij de gesprekscyclus
 • Coaching voor coachend leidinggeven
 • Coaching voor gespreksvoeringen
 • Coaching bij individuele gespreksvoering/slecht nieuws gesprek
 • Coaching bij het aansturen van onderwijskundige beleidsvoornemens
 • Coaching bij veranderingen/verandermanagement
 • Coaching van een leidinggevende met een eigen hulpvraag

Andere onderwerpen voor individuele coaching:

 • Coaching in het geval van een dreigende burn-out
 • Coaching bij belemmerende overtuigingen
 • Coaching in het omgaan met stress

Teamcoaching

Het coachen van een team is mogelijk. Bovenstaande thema’s die relevant zijn voor teams kunnen in overleg aan bod komen.

Mijn aanpak bij coaching

Een coachingstraject start met een intake. Dat kan een driegesprek zijn (opdrachtgever, medewerker, coach) of een tweegesprek (medewerker en coach). In dit gesprek wordt de context verkend en de hulpvraag geformuleerd. Het doel van de coaching wordt vertaald naar concrete resultaten in termen van gedragsindicatoren. Ook wordt de manier waarop de resultaten worden gemeten vastgelegd.

In onderling overleg start ik bij een medewerker in zijn werkomgeving, dus bij een leraar is dat een lesbezoek. Met behulp van mijn diagnose-instrument komen we snel tot de kern van de zaak.

Hierna wordt het aantal bijeenkomsten afgesproken en het tijdpad waarin het traject zal plaatsvinden.

Eventuele tussenevaluaties vinden plaats in overleg met de opdrachtgever.

Na afloop wordt het traject in het eerder genoemde drie- of tweegesprek geëvalueerd. De gecoachte vertelt wat het traject hem/haar persoonlijk heeft opgeleverd. De vooraf gestelde doelen worden nagelopen en de resultaatmetingen worden ingebracht.

De begeleiding door een externe coach heeft een vertrouwelijk karakter. Over deze begeleiding wordt inhoudelijk niet gesproken met de opdrachtgever. De coach beoordeelt niet. Na afloop wordt wel een overzicht gegeven van de activiteiten van de coach en de aanpak op hoofdlijnen.

Voorbeeld van individuele coaching – Hij moet weg! – of hij kan blijven