PRIVACYVERKLARING MARTIE SLOOTER ACADEMIE

Martie Slooter Academie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Martie Slooter Academie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Martie Slooter Academie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier of contactformulier op de website aan Martie Slooter Academie verstrekt. Martie Slooter Academie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Gegevens en correspondentie over uw inschrijving/informatieaanvraag

– Uw functie

– Adresgegevens

– Informatie actief door u verstrekt in verband met het uitvoeren van een overeenkomst of het aanvragen van een nieuwsbrief.

 

WAAROM MARTIE SLOOTER ACADEMIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Martie Slooter Academie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u dat verzoekt of wanneer u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Martie Slooter Academie gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans vanwege de inschrijving voor een training bij Martie Slooter Academie.

 

HOE LANG MARTIE SLOOTER ACADEMIE GEGEVENS BEWAART

Martie Slooter Academie bewaart uw persoonsgegevens om de doelen uit de overeenkomst te realiseren en als naslagwerk voor een periode van 7 jaar. Dezelfde termijn geldt voor gegevens indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Martie Slooter Academie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Martie Slooter Academie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Martie Slooter Academie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Martie Slooter Academie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Martie Slooter Academie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Martie Slooter Academie heeft hier geen invloed op. Martie Slooter Academie heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@martie-slooter.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Martie Slooter Academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Martie Slooter Academie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Martie Slooter Academie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Martie Slooter Academie op via info@martie-slooter.nl.

 

25 mei 2018

Martie Slooter Academie
Martie Slooter
Naarderstraat 201
1272 NJ Huizen
info@martie-slooter.nl
M 06-1588 0034