Goede training en opleiding zit alle trainers van de Martie Slooter Academie in het bloed. We hebben allemaal een verbinding met onderwijs en bewezen kwaliteiten in het primaire proces. We staan samen voor topkwaliteit om daarmee het primaire proces in het onderwijs te verbeteren.

Ook onze trainers blijven leren – overal en altijd, van elkaar en van anderen – om te zorgen voor aansluiting op uw dagelijkse praktijk. Daarnaast vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk kennis te bundelen: we koppelen wetenschappelijke kennis uit verschillende hoeken over het vak van leraar aan de praktijksituatie en we weten wat werkt.

Martie Slooter

Martie Slooter

Consultant, trainer, coach

Martie Slooter heeft haar sporen verdiend. Om te beginnen als docent biologie in het voortgezet onderwijs en daarna als consultant, trainer en coach (zowel één-op- één als teams). Zij leidt al sinds 2001 coaches in het onderwijs op, op verschillend werk- en denkniveau. Martie Slooter is bekend auteur van onder andere de boeken “De vijf rollen van de leraar” (Martie Slooter, 2009) en “Het geheim van een goede coach”(Martie Slooter, 2010) en "De zes rollen van de leraar" (2017).

Mehmet Okuducu

Mehmet Okuducu

Trainer

Mehmet Okuducu heeft zich in de afgelopen jaren heeft (bij APS en bij School aan Zet) ontwikkeld als expert in schoolontwikkeling, professionele cultuur, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en begeleiding van (zeer) zwakke scholen. Zijn expertises zijn opbrengstgericht werken in alle lagen van de school, lerende organisatie, kwaliteitszorg, examentraining, toezichtskader van de inspectie, toetsen en determinatie en omgaan met verschillen.

Arnold Dubbelman

Arnold Dubbelman

Trainer

Arnold Dubbelman is docent op het Veluws College in exacte vakken. Het vak informatica is een uit de hand gelopen hobby van deze docent. Vooral in het vak informatica heeft hij jaren kunnen experimenteren met digitale technieken die hij ondertussen inzet in al zijn vakken. Volgens Arnold is het gebruik van digitale media en elektronische leeromgevingen belangrijk voor de verbetering van het onderwijs en voor het motiveren van leerlingen - het biedt wel ‘de wereld’ aan mogelijkheden.

Angela Spanbroek

Angela Spanbroek

Trainer

Angela Spanbroek heeft jaren gewerkt als leraar in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en op zowel regulier als speciaal onderwijs. Sinds 5 jaar is zij erkend lerarenopleider binnen de PABO en daar lid van het kernteam. Zij is auteur van diverse modukes en examens binnen de PABO en van vakportfolio en lesmateriaal voor het Platform ‘Doen In’, waarvoor zij ook als trainer begeleidingstrajecten binnen scholen uitvoert.

Hans van Dijck

Hans van Dijck

Trainer

Hans van Dijck was docent economie, recht en maatschappijleer in het VO en HBO. Hij heeft ervaring met het opleiden van leraren voor eerste en tweede graad. Hij heeft leiding gegeven in het VO, MBO en HBO. Vanuit zijn betrokkenheid met het programma School aan Zet heeft hij het thema Mindset op de kaart gezet. Sinds vijf jaar is hij een veelgevraagd spreker en workshopleider.

Jaap Ypenburg

Jaap Ypenburg

Trainer

Barbara Feldbrugge en Jaap Ypenburg zijn beiden trainer en trainingsacteur en hebben al bijna 20 jaar ervaring met trainen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Zij zijn zeer goed in staat de cursisten een veilige setting te bieden om in te oefenen.

Armando Theunisse

Armando Theunisse

Trainer

Armando Theunisse is eerstelijnspsycholoog, BIG-geregistreerd en heeft al meer dan 20 jaar zijn eigen praktijk waar hij veel affiniteit heeft ontwikkeld in het begeleiden van mensen werkzaam in het onderwijs. Hij geeft postdoctoraal onderwijs aan collega-psychologen en is auteur van een aantal boeken op het gebied van burn-out.

Barbara Feldbrugge

Barbara Feldbrugge

Trainer

Barbara Feldbrugge en Jaap Ypenburg zijn beiden trainer en trainingsacteur en hebben al bijna 20 jaar ervaring met trainen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Zij zijn zeer goed in staat de cursisten een veilige setting te bieden om in te oefenen.

Lambrecht Spijkerboer

Lambrecht Spijkerboer

Trainer

Lambrecht Spijkerboer heeft 25 jaar ervaring in trainen en met schoolontwikkeling en –begeleiding (APS). Met de ervaring als docent wis- en natuurkunde en als lerarenopleider vallen praktijk en onderwijskundige achtergrond als vanzelf samen.

Leon Dingemans

Leon Dingemans

Trainer

Léon Dingemans heeft gewerkt als docent, schoolleider, interim directeur en inmiddels ruim 12 jaar ervaring als trainer en adviseur. Auteur van ‘De Waan-zin van de dag’ (boek voor middenmanagers in het onderwijs).

De volgende woorden passen bij zijn manier van werken: eenvoud, flexibel, humor, creativiteit, afwisseling en tempo. Directheid en confrontatie -met respect-, zijn ingrediënten tijdens zijn trainingen.

Remco Broesder

Remco Broesder

Trainer

Remco Broesder werkte 25 jaar lang als docent in het voortgezet onderwijs en 6 jaar als trainer/consultant voor Hogeschool Windesheim. Auteur van het boek “Effectieve didactiek”. In dit boek brengt hij samenhang aan in de resultaten van grootschalig onderzoek naar effectief onderwijs (Marzano, Hattie, hersenwetenschappers) en vertaalt die naar de lespraktijk.

Bert van Minnen

Bert van Minnen

Trainer

Bert van Minnen is 21 jaar werkzaam in het onderwijs, begonnen als docent geschiedenis en nu afdelingsleider op een mavo. Zijn uitgangspunt en leidraad voor trainingen: “elk kind is kostbaar”. Die aanpak werkt: het aantal zittenblijvers is in een aantal jaren gedaald van 30% naar 10% en ook de slagingspercentages zijn verbeterd. In zijn training worden docenten meegenomen in het belang van leerdoelen en constructieve feedback hierop.

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Trainer

Maarten van Dijk heeft ruime ervaring als docent in het middelbaar onderwijs. Daarnaast heeft hij veel (startende) docenten begeleid en gecoacht en geeft hij trainingen op het gebied van klassenmanagement, gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden.

Inge Bresser

Inge Bresser

Consultant, trainer, coach

Inge Bresser-du Breuil is docent natuurkunde op Sprengeloo (VO). Daarnaast werkt zij als docent en coach en begeleidt zij startende docenten in het begin van hun onderwijscarrière. Veel starters hebben behoefte aan inzicht in hun onderwijspraktijk. ‘Door het geven van praktische handvatten en effectieve reflectie komen ze vaak veel verder’.

Jan Ausum

Jan Ausum

Trainer

Jan Ausum heeft een veel leservaring in het voortgezet onderwijs, werkte bij CPS als trainer en maakte het trainingsspel Het Spel van Lesgeven. Hij leidt coaches op bij het Europees Instituut/de Baak.

Angela Kouwenhoven

Angela Kouwenhoven

Trainer, coach, acteur

Angela is leerkracht in het primair onderwijs, MSEN gedragsspecialist en trainer, coach en auteur van onder andere ‘Van werkdruk naar werkplezier’. Ze richt zich op effectief en efficiënt klassenmanagement en leerkracht- en lerarengedrag. De aanpak: direct, concreet, praktisch, met de nodige humor, maar ook confronterend.

Karel Juk

Karel Juk

Trainer

Karel Juk is docent biologie, decaan en opleider op het Lauwers College in Grijpskerk en heeft 37 jaar ervaring met vmbo/havo/vwo.Daarnaast is hij beeldcoach en werkt als trainer bij onderwijsgroep Fricolore voor o.a. activerende didactiek en lesobservaties. Karel is mede-ontwikkelaar van De Complete Les,

Erik Dijkstra

Erik Dijkstra

Trainer

Erik Dijkstra is docent maatschappijleer en geschiedenis op vmbo/havo/vwo van het Lauwers College in Grijpskerk. Daarvoor gaf hij les in het basisonderwijs. Erik is coach, betrokken bij onderwijsontwikkelingen en projectleider gepersonaliseerd onderwijs. Hij is trainer bij onderwijs- groep Fricolore voor o.a. persoonlijk leiderschap en mede-ontwikkelaar van De Complete Les.

Joke Nederlof

Joke Nederlof

Trainer en coach

Joke werkt sinds 1998 in het VO als docent Nederlands en is tevens werkzaam als coördinator docentenopleider en coach. Als op eigen kracht weer verder niet lukt, ben je bij Joke aan het goede adres.
Of het nu gaat om een startende of ervaren docent,
haar gestructureerde, heldere, krachtige en mensgerichte aanpak blijkt al jaren succesvol te zijn.