Opleiding voor coaches in het onderwijs – de basis

Praktische informatie

UKDKFvifWY

24 uur contacturen
22 uur zelfstudie
46 uur totaal

Opleiding voor coaches in het onderwijs – de basis

Wilt u anderen in de school helpen bij het waarmaken van hun ambities maar ook bij het benutten van hun talent? Als coach in het onderwijs kunt u uw collega’s professioneel begeleiden. Daarmee zorgt u voor meer effectiviteit in de les. En bovendien voor meer geluk in en op het werk. Door middel van coaching zorgt u binnen uw school (in)direct voor betere resultaten. Zowel voor uw collega’s, als voor uw school, maar ook voor de leerlingen. Het coachen kan voor u een onderdeel van uw werk worden dat u veel voldoening geeft. Mogelijk voorkomt u ook nog voortijdig vertrek van collega’s. En bovendien levert een belangrijke bijdrage aan een lerende organisatie.

In deze opleiding werkt u met diverse modellen, onder andere ‘De zes rollen van de leraar’.

De Opleiding voor coaches in het onderwijs van Martie Slooter Academie bestaat uit de volgende onderdelen:
 1. Opleiding voor schoolopleider
 2. De basis – Opleiding voor coaches
 3. Gevorderd- Opleiding voor coaches
 4. Excellent –  Opleiding voor coaches
 5. Masterclass voor coaches – bipolariteit
 6. De zes rollen van de leraar – Opleiding voor coaches NIEUW!
Beschrijving

In deze vier en een halve dag leert u wat coaching nu precies inhoudt. Maar ook wat niet! Wat zijn de voorwaarden voor professionele coaching. En vervolgens hoe voert u een effectief coachingsgesprek? Wat kunt u in uw rol als coach bijvoorbeeld verwachten? Welke basisvaardigheden heeft u nodig om de ander inzicht te geven in het eigen gedrag. Maar ook de ander te motiveren om het eigen gedrag aan te passen? Bovendien u gaat snel aan de slag met de praktijk. Aan bod komen in het bijzonder de intake, het coachingscontract, werkwijze, beroepshouding en coachen op gedrag. Tenslotte natuurlijk ook het voeren van een resultaatgericht coachingsgesprek.

De Opleiding voor coaches in het onderwijs van Martie Slooter Academie bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Opleiding voor schoolopleider – de basis
 2. De basis – Opleiding voor coaches
 3. Gevorderd- Opleiding voor coaches
 4. Excellent –  Opleiding voor coaches
 5. Masterclass voor coaches – bipolariteit
Resultaten
Resultaten voor u:
 •  Na afloop van dit deel van de Opleiding voor coaches in het onderwijs heeft u een goed beeld van uw rol als coach.
 •  Bovendien kunt u al in de praktijk van start gaan met coachingstrajecten op uw school.
 •  U kunt daardoor een begin maken met het individueel begeleiden van collega’s in een gedragsverandering.
 •  Na dit deel van de opleiding kunt u een coachingsgesprek voeren met als resultaat dat de ander aan de slag gaat.
 •  U kunt coachen op een gedragsverandering.
 •  Tenslotte leert u ook omgaan met belemmeringen van de ander, herkent overtuigingen en ziet de waarde daarvan.
Resultaten voor uw school:
 • Coaching is een manier om de kwaliteit van het onderwijs op uw school te verbeteren en bovendien onderwijsvernieuwing binnen uw school te stimuleren.
 • Uw school kan namelijk betere begeleiding bieden aan zowel startende als ervaren leraren.
 • Zowel de effectiviteit als de resultaten van deze leraren nemen toe en ook de resultaten van de leerlingen zullen verbeteren.
 • Zo kunt u als coach uw school helpen de uitval van leraren te verminderen.
Onderwerpen
Dag 1:
 • Kennismaking met diverse modellen voor een coachingsgesprek. Onder andere een model voor een reflectief gesprek.
 • Het belang van zowel feedback geven als vragen stellen.
 • Werkwijze: theoretische modellen verkennen, concreet oefenen met feedback geven en een reflectief gesprek.
Dag 2:
 • Verkennen van een hulpvraag.
 • Het stellen van doelen, zowel vooraf als achteraf.
 • Werkwijze: theoretische modellen voor een reflectief gesprek.
Dag 3:
 • Reflecteren op de gevoerde gesprekken.
 • Aan de ene kant herkennen van belemmeringen bij de ander. Aan de andere kant het verkennen onze eigen overtuigingen.
 • Omgaan met afspraken.
 • Werken aan een blijvende gedragsverandering.
 • De beroepshouding.
 • Werkwijze: leren reflecteren, feedback geven en oefenen van een reflectief gesprek.
Dag 4:
 • Het coachingscontract.
 • Verloop van de coaching (aanpakplan).
 • Reflecteren op de afgelopen periode.
 • Werkwijze: we oefenen eigen casuïstiek met een acteur.
Dagdeel 5:
 • Oefenen met ingebrachte casuïstiek.
 • U krijgt feedback op uw vorderingen.
 • Bespreken van uw portfolio en toetsing met een schriftelijke opdracht.
Werkwijze

Niet alleen theorie maar ook praktijk. Bovendien oefenen we met rollenspelen en met een acteur. Uiteindelijk maken we aanpakplannen voor individuele begeleiding en eventueel ook voor begeleiding van teams.

opleiding voor coaches in het onderwijs

Reacties deelnemers

Reactie van een van de deelnemers van de Opleiding voor coaches in het onderwijs:

 • De cursus zit goed in elkaar. Ik heb niet alleen geleerd hoe je goed moet/kunt coachen maar ook een beter beeld gekregen van ten eerste mijn eigen sterke kanten en ten tweede de kanten van mezelf die ik kan verbeteren. Nogmaals dank voor alles.