Welkom bij Martie Slooter Academie

Het is mijn missie om complexe zaken eenvoudig te maken en terug te brengen naar de kern, naar herkenbare actoren. Kennis, vaardigheden, de denkbeelden daarbij en de onderliggende overtuigingen helpen ons bij het vinden van de oplossingen om het onderwijs te verbeteren. Het is belangrijk om te weten waarom een schoolorganisatie doet wat zij doet, wat haar bestaansrecht is, wat er vervolgens gedaan moet worden om de visie te realiseren. Zorgen voor balans van mens, middelen, vraag en aanbod.

Over Martie Slooter

Martie Slooter heeft haar sporen verdiend. Als bioloog met eerstegraads lesbevoegdheid startte zij als docent bij het Minkema College in Woerden. Ze gaf niet alleen les, ze creëerde ook studielessen en werkte mee aan de implementatie van de Tweede Fase en de basisvorming.

Na 25 jaar lesgeven besloot zij haar carrière te vervolgen in consultancy. Bij CPS Onderwijsontwikkeling & Advies was zij manager van CPS Academie en begeleidde zij als principal consultant tal van scholen bij verbetertrajecten. De focus lag daarbij steeds op schoolontwikkeling en verbetering van het primaire proces in het onderwijs. Daarnaast was zij succesvol trainer in de CPS Academie waar ze zowel coaches (Opleiding tot coach), docenten (basisvaardigheden, passende werkvormen, differentiëren) als leidinggevenden (lesbeoordeling, gesprekscyclus, coachend leidinggeven) opleidde.

In 2015 heeft zij Martie Slooter Consultancy opgericht om haar eigen gedachtegoed nog verder te kunnen ontwikkelen en inzetten bij scholen. Zij is veelgevraagd spreker op congressen en studiedagen en traint en coacht op scholen in Nederland en België.

Martie Slooter heeft haar praktijkervaring vertaald in een aantal boeken, artikelen en modellen. Hieronder de belangrijkste:

 • De zes rollen van de leraar
  Effectieve leraren vervullen in hun lessen zes verschillende rollen. De leraar is: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter en coach. Deze bestseller beschrijft voor elke rol op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont. Ook worden talloze suggesties gegeven van manieren waarop de leraar zich de rollen, en het gedrag daarbij, kan eigen maken. Dit boek is het vervolg op het boek De vijf rollen van de leraar.
 • Het geheim van een goede coach
  In dit boek  worden de geheimen van goede coaches stuk voor stuk ontsluierd. Het boek is een praktische steun voor coaches die hun effectiviteit willen vergroten en zich verder willen ontwikkelen.
 • Coachen op de vijf rollen van de leraar
  Coachen op de vijf rollen van de leraar is een praktische steun voor coaches die docenten begeleiden in de eerste periode van hun loopbaan. Startende docenten hebben vaak moeite de rode draad in het lesgeven te ontdekken en behoefte aan begeleiding en coaching.
 • De Piramide©
  Model ontwikkeld samen met F. van Lier en R. Broesder dat aangeeft in welke fasen een leraar zich ontwikkeld. Dit model kunt u inzetten om voor de individuele docent maar ook op schoolniveau te bepalen waar de scholingsvragen liggen.
 • Lesobservatie
  In samenwerking met diverse bedrijven heeft ze digitale lesobservatieformulieren ontwikkeld. Onderscheidend daarbij is dat ze altijd de interactie tussen de leraar en de leerlingen observeert als indicatie voor de kwaliteit van de leraar in die les. Deze data kunnen veel informatie opleveren op individueel niveau, teamniveau  en op schoolniveau waar en hoe u de kwaliteiten van uw lessen kunt verbeteren.